Dobitnici nagradne igre “Saponia i Bingo nagrađuju vjerne kupce”


Dobitnici nagradne igre “Saponia i Bingo nagrađuju vjerne kupce”  Federacija BiH

1 x poklon bon od 5000 KM

Radmila Vilić, Rustempašina 18, Ilidža

5 x poklon bon u iznosu od 500 KM

Nafira Omerdić, Tuzlanski odred bb, Lukavac

Amer Avdić, Ul. Derebent 39/2, Sarajevo

Albina Karić, Srebrenik

Edi Rekanović, Bihać

Ružica Despotović, Kupreška 7a, Sarajevo

50 x poklon paket SAPONIA   

Kehić Nijaz, Ul. Lišci bb, Olovo

Dževad Alić, Tuzla

Skender Merjem, Bosanskih Gazija 99, Ilidža

Jusić Eldin, Podžupča bb, Breza

Lejla Šaranović, Školska 63, Zenica

Žigić Elvira, Prokosovići, Prokosovići

Avdić Alma, Džemala Bijedića 89, Sarajevo

Sušić Sanja, 3. Ulica 2G, Orašje

Hajrija Tursunović, Ul. Krojačica 311, Tuzla

Marina Gadže, Vojno bb, Mostar

Avdić Sakib, Džemala Bijedića 89, Sarajevo

Bašić Amira, Gračanica, Gračanica

Aleksandra Sarajlić, Karima Zaimovića, Ilidža

Bokšić Ivan, Ljuti Dolac, Široki Brijeg

Nikitović Dražana, Novopazarska 40A, Sarajevo

Šimić Mira, Ivana Frane Jukića 128, Bihać

Kenana Gačanin, Zalik, Mostar

Ilma Salihagić, Cazin

Elmir Bećirović, Velika Brijesnica

Dika Buturović, M. Brigada 16, Konjic

Zerina Hajdarević, Skendera Kulenovića bb, Bihać

Melisa Hadžiabdić, Stupine B14, Tuzla

Hikmeta Ramić, Smucka 15, Sarajevo

Lejla Kadušić, Orašje Plahje, Tešanj

Ismet Mujkanović, Seljublje, Kalesija

Rukija Omerović, Sjemenska 10, Zenica

Jasmin Zukić, Bakići, Olovo

Vedrana Visković, Kula bb, Bugojno

Jasmina Rahić, TMP 13/6, Sarajevo

Nefira Tubić, Redžepa Ef. Muminhodžića, Lukavac

Ubeid Sarajlić, Karima Zaimovića 2, Ilidža

Nasiha Panić, Ćazima Ruščuplije, Kladanj

Zdravka Marinčić, Bulića potok 16, Čitluk

Mustafa Čančar, Binježevo, Hadžići

Zineta Ramić, Smucka 15, Tarčin

Sabina Bosović, Merhemić trg, Sarajevo

Merima Kamenčić, Ul. Numanovića, Kladanj

Adnan Đulić, Rudnička bb, Lukavac

Goran Dračina, TMP 17, Sarajevo

Adrijana Erić, Amajlije 2L, Tuzla

Sabina Mokić, AIF Heljević, Tuzla

Muris Hadžić, Tuzlanski odred, Lukavac

Bajrama Burgić, Skendera Kulenovića bb, Lukavac

Hava Halilović, 21. Aprila 30, Šićki Brod

Tahira Mehmedović, Bašeskija 48, Brčko

Nihada Gopo,  Gračanica

Vildana Spahić, Jelačić bb, Jablanica

Ervin Bijedić, Islahijet 17, Brčko

Amela Đulić, Zenica, Zenica

Ćazim Hajderević, S. Kulenovića, Bihać

 

Dobitnici nagradne igre “Saponia i Bingo nagrađuju vjerne kupce” Republika Srpska

1 x poklon bon od 5000 KM

Pejka Nović, Zvornik

2 x poklon bon od 500 KM

Slavenka Jovanović, N.N Janja Bijeljina

Mirjana Ignjatović, Dobrnja, Ulica prva br 49, Modriča

25 x poklon paket SAPONIA   

Dario Piknjača, Miloša Dujića 19, Banja Luka

Mladen Bukarac, Karakaj, Zvornik

Miloš Bijelica, Željezmička 1, Trebinje

Slobodan Jović, Nikole Tesle 6/8 N.N Janja

Ankica Latković, VuletaJ.Raškovića 22, Banja Luka

Biljana Španić, Ivo Andrić 6, Prnjavor

Gordana Đukić, Karađorđeva, Teslić

Olivera Ninković, Verska 30, Trebinje

Ljiljana Savić, Vratolomački put br 33, Zvornik

Đuro Stojinić, Lamovita bb, Omarska Prijedor

Dragan Pupac,  Krupa na Uni

Atlaga Džuzdanović, Teočak Centar, Treočak

Jelena Nikić, Vojvode Sinđelića 10/28, Doboj

Zorica Glišić, ul Marije Bursać 8b, Derventa

Milorad Lalić, Baje Stanišića 106, Bijeljina

Draženka Topalović, Berlinska 2b, Modriča

Raza Otuzgir, Miljkovac, Doboj

Aleksandar Bijelica, Trebinjski brigada 11, Trebinje

Dušic Lukić, Žrtava Jadovnog 10, Bijeljina

Maja Knežević, Mlječnica bb, Kozarska Dubica

Vesna Jurišić, Meše Ibrahimpašića 4 /Tukovi, Prijedor

Bibić Slobodan i Jelena,  Banja Luka

Željka Radić, Subotička 115, Banja Luka

Gordana Marković, Put Svetog Vasilija Tvrdoškog 64, Trebinje

Marijana Basara, Šamac