Dobitnici nagradne igre “Saponia vas vodi u shopping iz snova!”


Dobitnici nagradne igre “Saponia vas vodi u shopping iz snova!” Federacija BIH

1x poklon bon 2000 KM
Osmanović Hasnija, Zl. Ljiljana bb, Jablanica

5x poklon bon 1000 KM
Dragana Jelišić, Cazinskih brigada 44, Cazin
Zorana Pandža, Mostar
Asim Brkić, Mije Keroševića Guje, Tuzla
Zoran Despotović, Kupreška 7A, Novo Sarajevo
Nerina Kreso, Ante Starčevića 76, Mostar

12 x poklon bon 500 KM
Adnan Imamović, Ivana Gundulića 4/11, Zenica
Sivčević Zineta, Živinice
Burgić Bajrama, Skendera Kulenovića bb, Lukavac
Alena Kukavica, Opine bb, Mostar
Amela Muslim, Ušivak 17, Hadžići
Salkić Amira, Ivana Gundulića 2 L1 B, Zenica
Alisa Memišević, Palanka bb, Brčko
Ana Kožuljević, Banovići
Mirna Skoko, Široki Brijeg
Lejla Mešan- Musić, Donje Karadže bb, Bugojno
Muris Hadžić, Tuzlanski odred bb, Lukavac
Jasmina Puškar, Gračanica

30 x Saponia pokon paket
Beganović Edin, Barska 17, Sarajevo
Latifa Cerić, Radnička 71, Banovići
Senada Berbić- Fatić, Ivana Brkića 25, Ilidža
Mira Šimić, Ivana F. Jukića 128, Bihać
Franjić Mirjana, 15. maj 2, Tuzla
Marina Vukšić, Ljubuški
Hodžić Midhat, Ulica IV br.12, Visoko
Latifa Cerić, Radnička 71, Banovići
Almir Brčaninović, Mije Keroševića Guje 2, Tuzla
Žigić Jusuf, Slatina 3/26, Tuzla
Amela Đulić, Zenica
Marija Kvesić, Rasno bb, Široki Brijeg
Naida Malić, Mala Lisa, Cazin
Vejzović Sevda, Ante Starčevića 68E1, Mostar
Edin Murtić, Kračule br.6, Sarajevo
Sabina Jogunčić, Kicelj DO 20, Tuzla
Ines Stojić, Služanj 105, Čitluk
Kasim Limo, Visoko
Rekanović Suhreta, Derviša Sušića 6, Bihać
Nadira Hodžić, Zenička ulica 6/10, Maglaj
Oruč Anela, Goražde
Edna Mulić, Bafo bb, Mostar
Sanela Vikić, Vikićevih šehida 31, Bihać
Asim Brkić, Mije Keroševića, Tuzla
Maid Bajramović, Lisačka 63, Zenica
Porča Nermin, Crkvice Lamela 1B, Zenica
Aida Hrnjić, Vitkovac Čikma, Sarajevo
Bašić Amira, Gračanica
Arapović Amra, Tuzla
Hido Sulejmen, Donja Papratnica bb, Kakanj

Dobitnici nagradne igre “Saponia vas vodi u shopping iz snova!” RS

1x poklon bon 2000 KM
Nataša Savić, Svetozara M., Bijeljina

2x poklon bon 1000 KM
Slađana Ignjatić, Kolubarska br.6, Trebinje
Ivana Radovanović, Ugljevik

6 x poklon bon 500 KM
Daliborka Vamijević, Nova Topola
Velimir Gavrić, Bijeljina
Željko Komosar, Ranka Šipe 22, Banja Luka
Hajrijić Subhija, Kotorsko bb
Mladenka Vučinić, Trebinje
Pezerović Olivera, Njegoševa, Prnjavor

20 x Saponia pokon paket
Topić Željka, Vojvode Mišića, Prnjavor
Jovanović Sanja, Zvornik
Šestić Miloš, Magistralni put, Prnjavor
Marica Nikolić, Berlinska 2B, Modriča
Goran Turudija, Miroslava Š. 14, Gradiška
Olivera Ninković, Cerska 30, Trebinje
Marko Bjelica, Željeznička 1, Trebinje
Draženka Topalović, Modriča
Dario Beglerović, Prnjavor
Ruža Simić, Donji Skugrić, Modriča
Radislava Trivunčević, Teslić
Siniša Stojanović, Lipac bb, Doboj
Duško Savić, Gradiška
Danijela Miljuš, Petra Vojinovića, Prijedor
Bogdan Gajić, Šćemlija, Zvornik
Biljana Kulić, Kozluk
Nevenko Sovajac, Prnjavor
Petar Jovanović, Zvornik
Dragana Grujičić, Prijedor
Anda Čabrić, Zvornik

Čestitamo svim sretnim dobitnicima!