Dobitnici nagradne igre “SMT Mepas”


DOBITNICI NAGRADNE IGRE “SMT MEPAS”

1xMERCEDES A KLASA

Marija Marušić   Fra Didaka Buntića 91A

3x SAMSUNG GALAXY S10

Miljenko Brekalo   Crne Lokve

Jasna Šaravanja   Dobro Selo, Čitluk

Nikola Mandić   Fra Didaka Buntića 10

 

10X POKLON BON OD 300KM

Tomo Bošnjak   Ulica Kraljice Jelene 12/1, Široki Brijeg

Zlata Čović   Ljuti Dolac

Antonija Crnjac   Dobrkovići bb

Ante Leko   Ledinac 209, Donji Mamići

Zdravka Kraljević   Čerigaj, Široki Brijeg

Jozo Brkić   Frankopanska 12, Široki Brijeg

Marija Buntić   Kralja Tomislava 29A, Široki Brijeg

Julija Soldo   Blatska 2

Anita Putica Kutle   Lj. Gaja 22

Jozo Brkić   Frankopanska 12, Široki Brijeg

 

100X POKLON PAKET

Mila Zovko  Fra Valentina 9, Oklaji

Ivana Lovrić   Knešpolje bb

Ljiljana Skoko   Rasno 108, Dužice

Ana Bandur   Proboj bb, Ljubuški

Vinko Musa   Ivana Gundulića, Široki Brijeg

Iva Cigić   Dobrkovići bb

Filip Lasić   Domašinečka 4

Marko Zovko   Oklaji bb

Iva Dugandžić   Ruđera Boškovića 23

Tomislav Lasić   KaškićUzarići bb

Ivan Kvesić   Pripolje bb, Kočerin

Mario Lovrić   Fra Grge Martića 14

Kata Naletilić   Fra Rafe Barišića 2

Rita Hrkać   Ulica Bana Josipa Jelačića 11A

Marija Ljubić Zovko   Herceg Stjepana 58

Ivo Soldo (Kavgić)   Donja Britvica

Ivica Topić   Oklajska 57, Široki Brijeg

David Džajkić   Eugena Kumičića 3

Ante Mandić   Kraljice Jelene bb

Dubravka Čolak   Zrinjskog 14, Široki Brijeg

Dario Sesar   Kočerin bb

Vesna Čolak   Trnopoljska 9

Vlado Šušak   Mokarska 3

Blago Kvesić   Orlovačka 1, Široki Brijeg

Suzana Soldo   Knešpolje bb

Željko Ćužić   Mokro bb

Žana Kvesić   Maka Dizdara 5

Mira Zovko   Potok 10, Oklaji

Miljenko Sesar   Ilirska 3

Ivanka Mikulić   Knešpolje bb

Josipa Bošnjak   Dobrič bb

Frano Andačić   Ljuti Dolac 12

Jelena Kraljević   Trnska cesta 168, Široki Brijeg

Marija Bokšić   Vukovarska 2, Široki Brijeg

Petar Soldo   Donja Britvica 49

Valentina Čolak   Dužice dd, Široki Brijeg

Tea Mandić   Fra Mirka Ćosića 29

Marko Zovko   Kvaternikova 14

Ognjen Karačić   Dubravska 23

Kristina Ljubić   Puringajska 15

Katarina Mandić   Fra Didaka Buntića 10

Matea Pavković   Izbično 53

Diana Crnjac   Oklaji 69

Marija Ćavar   Trnopoljska 2

Jakov Sesar   Vinkovačka 5

Iva Cigić   Dobrkovići bb

Ivan Bošnjak   Ulica Vinkovačka 12

Marija Galić   Đure Baslera

Ana Mandić   Kvaternikova 25, Široki Brijeg

Zorica Naletilić   B. Jelačića 13C, Široki Brijeg

Mile Ćorić   Fra Didaka Buntića 96, Široki Brijeg

Jozo Šaravanja   Ulica Ante Kovačića

Helena Mandić   Fra Didaka Buntića 81

Ivana Knezović   Privalj bb

Josipa Zovko   Knešpolje bb

Tihomir Bošnjak   S. Kranjčevića 26, Široki Brijeg

Soldo Metali doo   Fra Didaka Mandića 245, Široki Brijeg

Iva Ivanković   Vinogradska 6, Široki Brijeg

Venka Sučić   A. Starčevića, Tomislavgrad

Marija Grbešić   Široki Brijeg

Milica Grbešić   Puringajska 9, Široki Brijeg

Ivana Zovko-Planinić   Oklajska 23

Mario Zovko   Polog 83

Mario Slišković   Kralja Tomislava 25A

Klara Jelić   Petra Svačića 3

Ivica Topić Ića   Oklajska 57, Široki Brijeg

Dinka Ivanković   Krešimirova 4B, Široki Brijeg

Srećko Slišković   Vinogradska 5

Dalibor Jelić   Ljuteš bb, Široki Brijeg

Josip Lovrić   Fra Grge Martića 14

Ivana Soldo   Knešpolje bb, Široki Brijeg

Martin Galić   Ilići, Mostar

Vesna Cigić   Dobrkovići 42

Marijana Šušak   Fra Branka Šuška 16

Žarko Bilać   Ulica braće Šimića 4

Marica Šušak   Fra Janka Bubala, Mokro

Pero Ćorić   Fra Didaka Mandića, Široki Brijeg

Marica Markić   Polog bb, Mostar

Marinko Čolak   M. Dizdara 14, Široki Brijeg

Danijela Šaravanja   Donji Crnač bb

Milka Pavković   Tomice Penavića 1

Miljana Šušak   Franjevačka 8, Široki Brijeg

Ivana Sušac   Kraljice Jelene 16A, Široki Brijeg

Ivana Medić   Sarajevska 12, Široki Brijeg

Katarina Rezo   Dinka Šimunovića 16B, Široki Brijeg

Mirko Grbešić   Dobrkovići bb

Tomislav Kvesić   Knešpolje bb, Široki Brijeg

Marija Zeljko   Donji Crnač

Blagica Bogdan   Njivice 11, Široki Brijeg

Ivana Kvesić   Kočerin

Jozo Misir   Splitska bb, Široki Brijeg

Ivana Galić   Trg Gojka Šuška

Mario Zovko   Stjepan Radić 3, Mostar

Pero Slišković   Uzarići bb

Magdalena Šantić   Ulica Stjepana Radića 80, Široki Brijeg

Kristina Naletilić   Penavušina 3

Ante Hrkać   Mokarska 8

Jozo Brkić   Frankopanska 12, Široki Brijeg

Davor Marić   Fra Didaka Buntića 85, Široki Brijeg

Ante Zovko   Fra Didaka Mandića 15