eco active nature


Odgovorno ponašanje prema okolišu ima visok prioritet  u poslovanju  Saponije i njeno je trajno opredjeljenje. Naša vizija je održivost koja obuhvaća ekološke, ekonomske i društvene vidove – od sirovina do konačne biološke razgradnje proizvoda.

Već niz godina potrošači postaju sve osvješteniji po pitanju utjecaja na okoliš, brinu o utjecaju proizvoda te na samu kvalitetu života i društva u cjelini. U skladu s tim biraju proizvode koji ne štete okolišu ili je njihov utjecaj na okoliš minimalan. Međutim i dalje im je važno da proizvodi budu učinkoviti i cjenovno prihvatljivi. Proizvodi na bazi biljnih i mineralnih sirovina koriste snagu prirode i pomažu održavanju zdravog doma, obitelji i okoliša.

Osnovne značajke svih proizvoda iz linije ECO ACTIVE NATURE:

  • snažni brendovi koji imaju povjerenje potrošača
  • besprijekorna čistoća
  • sadrže visokovrijedne sastojke koji doprinose učinkovitosti proizvoda
  • ambalaža se može reciklirati
  • proizvodi nisu testirani na životinjama
  • imaju minimalni utjecaj na okoliš

Certifikat EU Ecolabel je dobrovoljan instrument zaštite okoliša pomoću kojeg mi kao proizvođač pokazujemo da poštujemo visoke standarde zaštite okoliša tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda.

Certifikat EU Ecolabel je važan u promicanju međunarodne politike održive proizvodnje i potrošnje kojoj je cilj smanjiti negativan učinak proizvodnje i potrošnje na okoliš, zdravlje, klimu i prirodna dobra te poticati društveno odgovorno poslovanje i održive stilove života. On daje poruku kupcima i potrošačima da naš proizvod zadovoljava stroga ekološka mjerila koje je provjerila treća nezavisna institucija i koji je priznat u svim zemljama EU.